Praktijk Oogstmaan

Jongensschoolstraat 1
3321 Outgaarden
Rekeningnr: BE67 0018 3949 7387
BTW nr: BE 0836.054.678
GSM: 0489/78.93.92
info@praktijkoogstmaan.be

Yoga en relaxatie tijdens kanker

Praktijk Oogstmaan is partner van de Sportdienst Tienen en van het FACTIOMA (Fysieke ACTiviteit Op MAat tijdens en na kanker in regio Leuven) project van het UZ Leuven (Dienst Fysische Geneeskunde en revalidatie en Leuvens Kankerinstituut)

Yoga tijdens kanker – zacht bewegend op weg naar fysiek en mentaal-emotioneel welzijn

Wetenschappelijke studies tonen aan dat de levenskwaliteit verhoogt bij kankerpatiënten die voldoende fysiek actief zijn tijdens en na hun kankerbehandeling. In sommige gevallen bevordert dit zelfs de kans op genezing. Voor heel wat patiënten zou lichaamsbeweging dus standaard als aanvullende behandeling tijdens en na een kankerbehandeling in het zorgtraject moeten worden opgenomen.

"Vermoeidheid is een veel voorkomend probleem bij kankerpatiënten. Niet alleen de ziekte zelf maar ook de intensieve behandeling hebben een grote impact. De patiënten komen hierdoor soms in een vicieuze cirkel terecht. Ze stoppen met werken en andere activiteiten omwille van hun ziekte en behandeling. Ze bewegen minder, zijn minder goed in vorm en voelen zich minder in staat om actief bezig te zijn. Met aangepaste lichaamsbeweging, willen we deze negatieve spiraal al ombuigen tijdens de behandeling." (Prof. dr. Gaëtane Stassijns Afdelingshoofd fysische geneeskunde en rehabilitatie (UZ Antwerpen))

"We merken dat bij chronische vermoeidheid veroorzaakt door de ziekte, rust niet de oplossing is. Paradoxaal genoeg zorgt lichaamsbeweging er net voor dat de patiënt beter kan vechten tegen de symptomen van vermoeidheid en verzwakte spieren. Lichaamsbeweging bij de behandeling opnemen draagt bij tot de levenskwaliteit van de patiënten en helpt hen ook bij hun sociaal-economische re-integratie." (Prof. Didier Maquet Afdeling Motricity Sciences aan de Universiteit van Luik, coördinator van het revalidatiecentrum na kanker aan het Luikse CHU.)

Op dit moment raadt men kankerpatiënten, die al dan niet in behandeling zijn, niet langer aan om zo min mogelijk actief te zijn en zoveel mogelijk te rusten. Integendeel, talrijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat aangepaste lichaamsbeweging idealiter zoveel mogelijk moet worden voorgesteld naast de behandeling en moet worden voortgezet na het einde ervan. Vaak ziet men dat hoe sneller de lichaamsbeweging wordt geïntegreerd na de diagnose, hoe groter de voordelen. Lichaamsbeweging kan de doeltreffendheid van bepaalde behandelingen namelijk verbeteren. Bewegen helpt ook om de bijwerkingen, het risico van terugval of een nieuwe kanker te verminderen en de overlevingskansen te verhogen.

Lichamelijke activiteit tijdens en na kanker kan een gunstig effect hebben op pijn, vermoeidheid, slaapstoornissen, depressie, angst, gezondheid van het beendergestel, fysieke conditie, metabolisme, cachexie, immuniteit, ontstekingsprocessen, perifere neuropathie, lymfoedeem...

Stichting tegen Kanker subsidieert het FACTIOMA project - Fysieke ACTiviteit Op MAat tijdens en na kanker in regio Leuven), dat fysieke activiteiten aanbiedt tijdens en na een kankerbehandeling.

 

 “Ik Beweeg Weer” – Yoga bij fysieke en/of mentaal-emotionele ziekte

Volg je momenteel een kankerbehandeling en wens je graag deel te nemen aan yoga- en relaxatielessen die helemaal aangepast zijn aan jouw situatie? Dan ben je via het FACTIOMA project van harte welkom in de speciale “Ik Beweeg Weer” yogalessen die georganiseerd worden door de Sportdienst Tienen en Praktijk Oogstmaan. Deze lessen worden namelijk helemaal op maat ingericht voor mensen met een ziektebeeld.

'Ik beweeg weer!' is een project vanuit de Sportdienst van de Stad Tienen dat mensen met een zwakke fysieke conditie en met een bepaald ziektepatroon wil aanzetten tot meer beweging met lessen aquagym en lessen yoga en relaxatie.

De lessen bieden geen medische ondersteuning, ze beogen wel een verbetering van de fysieke en mentale conditie. De deelnemers worden weerbaarder, krijgen meer zelfvertrouwen en leren beter omgaan met de eigen beperkingen. De lessen bieden ook een moment van rust en ontspanning in een aangename en veilige omgeving.

Deelnemers kunnen op ieder moment instappen. Ze krijgen twee gratis proeflessen om te ervaren of ze er baat bij hebben. Voorwaarden zijn dat ze voldoende zelfredzaam zijn, op eigen houtje naar de lessen komen en de oefeningen ook zelfstandig kunnen uitvoeren. (Zware) vermoeidheid mag en kan als dit het functioneren van de groep niet belet. Van de deelnemers wordt bovendien een positieve ingesteldheid verwacht en een engagement om de lessen regelmatig bij te wonen.

Na de proeflessen kan men een 10-beurtenkaart van 40 euro kopen. Via je ziekenfonds kan je bovendien een gedeeltelijke terugbetaling hiervoor bekomen – informeer je hiervoor bij je ziekenfonds.

Tijdens de lessen wordt er aandacht besteed aan een aantal essentiële voorwaarden om naar een diepe ontspanning te gaan. Via eenvoudige oefeningen wordt er aan een rustige ademhaling gewerkt en wordt het lichaam verkend om spanningen op te sporen en op te lossen. Het lichaam wordt versterkt en de geest komt tot rust. De lessen werken zowel aan de fysieke als aan de mentale gezondheid.

Deze lessen worden speciaal ingericht voor:

  • Mensen met en na kanker
  • Mensen met burn-out (gevoel van leegte, lichamelijke en geestelijke uitputting), depressie, …
  • Mensen met CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), fibromyalgie, MS, …
  • Mensen met een zwakke fysieke conditie
  • Bewegingsarmen die laagdrempelig willen starten met bewegen
  • Mensen die via het “Bewegen op Verwijzing” project doorverwezen worden door hun huisarts/beweegcoach

De “Ik Beweeg Weer” yogalessen zijn heel erg positief en verbindend qua insteek en we hebben een toffe groep van vaste deelnemers die regelmatig de lessen meedoen. Voel je van harte welkom om ook deel te nemen!

Data 2020:

10-17-24-31 januari, 7-14-21 februari, 6-13-20-27 maart, 3-24 april, 8-15-29 mei, 5-12-19-26 juni, 4-11-18-25 september, 2-9-16-23-30 oktober, 6-13-20-27 november, 4-11-18 december

Lestijden:

  • Een eerste reeks gaat door van 12u15 tot 13u30
  • Een tweede reeks gaat door van 13u45 tot 15u

Om deel te nemen hoef je helemaal geen ervaring te hebben met yoga! Beide groepen zijn identiek van aard en laagdrempelig ingericht zodat iedereen kan deelnemen op zijn/haar niveau. Alle materiaal is aanwezig. Je hoeft enkel water en een dekentje (en eventueel een extra kussen) mee te brengen.

Leslocatie:

De yogalessen gaan door in Sporthal Houtemveld (Sporthalstraat 12, 3300 Tienen), meerbepaald in Hal 4 in het vroegere appartement van de conciërge (je ziet o.a. sanseveria plantjes op de vensterbank staan). Wanneer je de Sporthalstraat inrijdt, is het het eerste gebouwtje links van je (het is dus niet in de grote hal verderop!). Dat is ook het gebouw waar de boulisten en de petanque zitten. Als je voor het gebouwtje staat, is er links aan de zijkant een branddeur waarlangs je naar boven kan gaan voor het leslokaal.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk, e-mail lesgeefster Caroline Rausch via info@praktijkoogstmaan.be.