Praktijk Oogstmaan

Jongensschoolstraat 1
3321 Outgaarden
Rekeningnr: BE67 0018 3949 7387
BTW nr: BE 0836.054.678
GSM: 0489/78.93.92
info@praktijkoogstmaan.be

algemeen

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten/consulten bij Praktijk Oogstmaan.
 • Deelnemers/cliënten worden geacht de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaren zich hiermee akkoord wanneer zij zich inschrijven.
 • Praktijk Oogstmaan heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is beschikbaar op deze web pagina.
 • Enkel het Belgisch recht is van toepassing en enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd. 

aansprakelijkheid

 • Deelname aan een activiteit /consult van Praktijk Oogstmaan is geheel op eigen risico. Praktijk Oogstmaan is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van de activiteiten van de deelnemer/cliënt, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

medische Disclaimer

 • De activiteiten/consulten bij Praktijk Oogstmaan zijn niet bedoeld als medisch of psychologisch/psychiatrisch advies of als vervanging voor behandelingen/therapieën voorgeschreven door een arts of andere medische vakkundige.
 • Als u last hebt van chronische aandoeningen zoals rug- of nekblessures, artritis, hoge bloeddruk, hartproblemen etc., wordt u verondersteld toestemming te hebben van uw arts om deel te nemen aan een activiteit/consult bij Praktijk Oogstmaan.
 • Praktijk Oogstmaan heeft het recht om deelnemers/cliënten toe te laten of af te wijzen als dit noodzakelijk geacht wordt.
 • Meld lichamelijke klachten altijd voorafgaand aan een activiteit/consult. Mogelijks kan Praktijk Oogstmaan de activiteit/het consult hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven tijdens de activiteit/het consult.

Inschrijven

 • Om te kunnen deelnemen aan een activiteit dient men steeds voorafgaand aan de activiteit in kwestie in te schrijven. Consulten gaan door op afspraak.
 • Men kan inschrijven tot uiterlijk 4u voor de start van een proefles of reeks (groepsles).
 • Na je inschrijving (voor een groepsles) ontvang je binnen de 48u een inschrijvingsbevestiging per e-mail met daarin alle verdere praktische info en betalingsmodaliteiten. Heb je deze inschrijvingsbevestiging niet binnen de 48u ontvangen? Geef dan een seintje via info@praktijkoogstmaan.be - misschien is er dan iets misgelopen waardoor je de e-mail niet ontvangen hebt. Voor consulten krijg je een automatische afspraakbevestigingsmail of een persoonlijke e-mail van mij.
 • De betaling (voor een groepsreeks) moet binnen zijn vooraleer de activiteit opstart. Je inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag is geregistreerd op mijn Fortis rekeningnummer BE67 0018 3949 7387 op naam van Praktijk Oogstmaan, Jongensschoolstraat 1, 3321 Outgaarden en met vermelding van de cursuscode of activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling via de bank. Bij nalatigheid van betaling heeft Praktijk Oogstmaan het recht je plaats door te geven.
 • Na de start van een activiteit (groepsreeks) is er geen mogelijkheid tot terugbetaling of tegoed, wat ook de reden is.
 • Vermelde prijzen van activiteiten (groepslessen, opleidingen, inwijdingen en consulten) kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Annuleren

 • Annuleren (van groepslessen) moet schriftelijk per post of via e-mail gebeuren.
 • Annuleer je schriftelijk en ten minste 2 weken voor aanvang van een activiteit, dan zijn er geen kosten aan verbonden.
 • Bij een latere annulering blijft het volledige cursusgeld verschuldigd, tenzij je tijdig voor een plaatsvervanger zorgt die aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt er een administratiekost van €15 aangerekend. Dit kan enkel voor de start van een activiteit en na schriftelijk akkoord van de betrokken lesgever. Als men helemaal niet verwittigt, blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.
 • Je schrijft in voor een volledige reeks; bij vroegtijdig stopzetten wordt het resterende lesgeld niet terugbetaald.
 • Niet opgenomen beurten worden niet terugbetaald en kunnen niet overgezet worden naar een andere of volgende reeks.
 • Praktijk Oogstmaan heeft het recht om een activiteit te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Praktijk Oogstmaan heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reeds betaalde activiteit. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

inschrijven/annuleren zomerkampen

 • Voorafgaand inschrijven is noodzakelijk.
 • Je schrijft in voor een kamp van 5 aaneensluitende dagen - je kan niet voor aparte/losse dagen inschrijven.
 • De betaling moet binnen de 2 weken na de inschrijving voldaan worden (zie hoger voor de betaalgegevens), met vermelding van de naam van je kindje en het kamp waarvoor je inschrijft.
 • Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling via de bank. Bij nalatigheid van betaling heeft Praktijk Oogstmaan het recht je plaats door te geven.
 • Na de start van een kamp is er geen mogelijkheid tot terugbetaling of tegoed, wat ook de reden is. 
 • Annuleren kan kosteloos tot 40 dagen voor aanvang van het kampje. Tussen 40 en 14 dagen voor aanvang van het kamp wordt de helft van het inschrijvingsgeld afgehouden bij terugbetaling. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van het kamp wordt NIET meer terugbetaald!

privacy policy

 • Praktijk Oogstmaan verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers/cliënten voor administratieve/boekhoudkundige doeleinden.
 • Praktijk Oogstmaan gebruikt de persoonsgegevens van de deelnemers/cliënten ook om hen op de hoogte te brengen van alle activiteiten die Praktijk Oogstmaan organiseert.
 • Praktijk Oogstmaan verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers/cliënten overeenkomstig de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens van 8-12-1992. Praktijk Oogstmaan geeft de persoonsgegevens van de deelnemers/cliënten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. U kan uw gegevens op elk moment opvragen, wijzigen of laten schrappen.