Praktijk Oogstmaan - holistische praktijk

Caroline Patricia Rausch
Jongensschoolstraat 1
3321 Outgaarden
Rekeningnr: BE67 0018 3949 7387
BTW nr: BE 0836.054.678
GSM: 0489/78.93.92
info@praktijkoogstmaan.be

Wetgeving preventie psychosociale risico's

De wetgeving van 1 september 2014 rond preventie en psychosociale risico’s op het werk verplicht bedrijven maatregelen te nemen om de gezondheid van hun personeel te verzekeren.

Definitie van psychosociale risico’s op het werk

  • De psychosociale risico’s op het werk worden gedefinieerd als de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.
  • Psychische schade kan zich bijvoorbeeld uiten in angsten, depressie, burn-out, zelfmoordgedachten, posttraumatische stress, … Op lichamelijk vlak kunnen deze risico’s aanleiding geven tot lichamelijke uitputting, slaapproblemen, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, maag- en darmproblemen, …

Er moet ook opgemerkt worden dat de nefaste gevolgen een impact kunnen hebben op het individu maar ook op het collectieve niveau, bijvoorbeeld in de vorm van een verslechterde arbeidssfeer, conflicten, … Ze brengen ook kosten voor de onderneming met zich mee: arbeidsongevallen, het beheer van absenteïsme en presenteïsme, een daling van de kwaliteit van het werk, van de productiviteit, …

Door een risicoanalyse van de arbeidsomstandigheden krijgen bedrijven zicht op factoren die de gezondheid van hun werknemers kunnen aantasten en die kunnen leiden tot stress of burn-out. Op basis van deze analyse kan men door voordrachten of workshops op vlak van gezondheid een preventief gezondheidsbeleid voeren.