Praktijk Oogstmaan

Jongensschoolstraat 1
3321 Outgaarden
Rekeningnr: BE67 0018 3949 7387
BTW nr: BE 0836.054.678
GSM: 0489/78.93.92
info@praktijkoogstmaan.be

Een nieuw logo voor Praktijk Oogstmaan!

12/06/2017 14:08

Het zat er al lang aan te komen dat ik een nieuw logo moest hebben. De naam van mijn praktijk klopte voor mij nog wel, maar de energetische uitstraling van mijn oude logo kwam niet meer overeen met mijn over de jaren heen getransformeerd innerlijk zelf. Ik wist echter dat ik onder andere eerst nog een volgende spirituele initiatie moest doormaken – de geboorte van mijn dochter - eer de inspiratie voor mijn nieuwe logo zich eindelijk kenbaar zou maken.

Enkele toelichtingen en anekdotes betreffende mijn nieuwe logo

 • Ik ervaar intuïtief een vage herinnering aan een vorig leven als Japanse. In de periode net na de geboorte van mijn dochter was er iets dat specifiek mijn aandacht trok, namelijk het principe van de “mon”. Dit is een Japans embleem dat veelal bestaat uit een door een cirkel omgeven gestileerde weergave van een plant of dier. Deze “mon” betreffen familiesymbolen en worden op voorwerpen en kledij zoals bijvoorbeeld kimono afgebeeld. De “mon” dienden ook als een soort van familiewapen dat als herkenningsteken gebruikt werd op schilden, vaandels, harnassen, e.d. van de samurai – de feodale Japanse krijgsklasse.
 • Ik ervoer dat de cirkel voor mij symbool kon staan voor de volle maan, maar dat die ook impliciet verwijst naar de “enso” die vaak in de Japanse kalligrafie geschilderd wordt. Het is een Zen Boeddhistische weergave die symbool staat voor leegte, volheid, verlichting, de momentane expressie van de vrije, bezielde en harmonieuze geest die het eenheidsgevoel ervaart.

 • Het symbool van de oogstmaan is de appelboom. Onder andere om die reden is er een gestileerde weergave van een appelbloesem te vinden midden in de cirkel.

 • Het mythische eiland Avalon (oud-Engels voor “Appeleiland”), waarvan men zegt dat het het huidige Glastonbury betreft, stond vol met wilde appelbomen. Het invoelen van de energieën van de appelboom en van Avalon verbinden mij intuïtief met een vorig Keltisch leven. In de periode dat ik met het ontwerp van mijn logo bezig was, was ik “The Mists of Avalon” van Marion Zimmer Bradley aan het lezen, een boek dat al héél lang in de kast lag maar dat ik ineens wou beginnen lezen, als het ware “moest” lezen.

 • In onze tuin hebben wij een appelboom staan. De boom kwam echter niet tot haar recht omdat dat deel van de tuin nog enigszins rommelig was en we de tijd nog niet hadden gehad om daar op te ruimen. Ik wist intuïtief dat ik een appelboom of appelbloesem in mijn logo wou, maar het idee om de appelbloesem in mijn logo te integreren kwam pas echt op het moment dat de fruitbomen allemaal in bloei stonden, dus ook de appelbomen. Anekdote: Eind april, op weg naar mijn goede vriendin en graficus, passeerde ik allemaal fruitboomgaarden met geurige bloeiende appelbloesems. We bespraken die dag het ontwerp van mijn nieuwe logo. Toen ik na de bespreking thuiskwam, had mijn man de plek waar onze appelboom staat volledig opgekuist – het was de eerste keer dat onze appelboom zich zo in al haar pracht toonde, nét op die dag dat mijn logo het eerste prille levenslicht zag.

 • De nachtblauwe kleur in mijn logo verwijst voor mij persoonlijk naar verschillende dingen. Het is de kleur van het verbindende vrouwelijke aspect. Maar het doet me ook intuïtief denken aan de ware betekenis van "koningschap": nederig en machtig koningschap vanuit dienstbaarheid aan mens en maatschappij. En ten slotte zag ik mijzelf kort na mijn bevalling in een droom als een door levenservaring wijs geworden edelvrouw gekleed in een donkerblauw fluwelen kleed.

Betekenis van de oogstmaan

Het feest van de oogstmaan...

 • Een week lang staat er steeds kort na zonsondergang een mooie heldere volle maan aan de oostelijke hemel. Dus als de schemering is afgelopen, neemt de volle maan het over. Voor boeren was dat in het verleden heel handig: tijdens de oogst konden ze dan gemakkelijk lange dagen maken en ook na zonsondergang doorwerken, bij het maanlicht. Vandaar de naam oogstmaan. 
 • Wanneer de oogst binnen was, werd het feest van de oogstmaan gevierd. Het is een feest van dankbaarheid voor de oogst.
 • Dit jaar is het volle maan - "oogstmaan" - op zaterdag 29 augustus om 20u35.

Je kunt bij de viering van dit feest ook uitgaan van een figuurlijke "oogst"...

 • De oogst is een essentiële schakel in de cyclus van het leven. De oogst van nu is tegelijkertijd het zaad voor het volgende seizoen.
 • Elke beslissing die je de afgelopen tijd genomen hebt, is reeds het zaad voor iets nieuws. Wat heb ik de afgelopen periode bereikt, meegemaakt, beslist? Hoe lastig of verdrietig sommige beslissingen waren, ze hebben je wel weer verder geholpen op je pad. Ze hebben je geholpen om jezelf beter te leren kennen, om te groeien als mens. Om dichter tot de kern van het leven te komen.
 • Sta stil bij beslissingen die de afgelopen tijd voor jou belangrijk zijn geweest en die de zaadjes zullen vormen voor een volgende periode in je leven.
 • Vanaf de oogstmaan keert de energie van de natuur en de Aarde zich meer en meer naar binnen. Zie wat je succesvol hebt neergezet en wat je nu kunt oogsten. Iets oogsten betekent ook iets loslaten. Dit is een periode van bezinning, rust, verwerking, loslaten. Tel je zegeningen, wees dankbaar voor de goede dingen in je leven. Wees ook dankbaar naar jezelf en naar de anderen. Wees je bewust van de behaalde resultaten alsook van het zaad dat je in je draagt en dat in een volgende periode kan ontkiemen.

In Praktijk Oogstmaan wil ik jullie uitnodigen om tijdens een les yoga of meditatie een rustpunt voor jezelf te creëren. Enkel wanneer we even op die pauzeknop duwen en bewust tijd nemen voor onszelf, krijgen we de tijd en ruimte om ons te bezinnen en tot onszelf te komen. In rust wordt creativiteit geboren, worden dingen duidelijk, is er ruimte om zekere zaken los te laten, en kunnen andere dingen als zaadjes meegenomen worden om in een volgende periode te laten openbloeien.Read more: https://www.praktijkoogstmaan.be/over-mezelf/praktijk-oogstmaan/

Het feest van de oogstmaan...

 • Een week lang staat er steeds kort na zonsondergang een mooie heldere volle maan aan de oostelijke hemel. Dus als de schemering is afgelopen, neemt de volle maan het over. Voor boeren was dat in het verleden heel handig: tijdens de oogst konden ze dan gemakkelijk lange dagen maken en ook na zonsondergang doorwerken, bij het maanlicht. Vandaar de naam oogstmaan. 
 • Wanneer de oogst binnen was, werd het feest van de oogstmaan gevierd. Het is een feest van dankbaarheid voor de oogst.

 • De volle maan die het dichtste bij de herfst equinox komt, noemt men de oogstmaan. Dit jaar is dat de volle maan - "oogstmaan" - van donderdag 5 oktober om 20:41.

Je kunt bij de viering van dit feest ook uitgaan van een figuurlijke "oogst"...

 • De oogst is een essentiële schakel in de cyclus van het leven. De oogst van nu is tegelijkertijd het zaad voor het volgende seizoen.
 • Elke beslissing die je de afgelopen tijd genomen hebt, is reeds het zaad voor iets nieuws. Wat heb ik de afgelopen periode bereikt, meegemaakt, beslist? Hoe lastig of verdrietig sommige beslissingen waren, ze hebben je wel weer verder geholpen op je pad. Ze hebben je geholpen om jezelf beter te leren kennen, om te groeien als mens. Om dichter tot de kern van het leven te komen.

 • Sta stil bij beslissingen die de afgelopen tijd voor jou belangrijk zijn geweest en die de zaadjes zullen vormen voor een volgende periode in je leven.

 • Vanaf de oogstmaan keert de energie van de natuur en de Aarde zich meer en meer naar binnen. Zie wat je succesvol hebt neergezet en wat je nu kunt oogsten. Iets oogsten betekent ook iets loslaten. Dit is een periode van bezinning, rust, verwerking, loslaten. Tel je zegeningen, wees dankbaar voor de goede dingen in je leven. Wees ook dankbaar naar jezelf en naar de anderen. Wees je bewust van de behaalde resultaten alsook van het zaad dat je in je draagt en dat in een volgende periode kan ontkiemen.

In Praktijk Oogstmaan wil ik jullie uitnodigen om tijdens een les yoga of meditatie een rustpunt voor jezelf te creëren. Enkel wanneer we even op die pauzeknop duwen en bewust tijd nemen voor onszelf, krijgen we de tijd en ruimte om ons te bezinnen en tot onszelf te komen. In rust wordt creativiteit geboren, worden dingen duidelijk, is er ruimte om zekere zaken los te laten, en kunnen andere dingen als zaadjes meegenomen worden om in een volgende periode te laten openbloeien.